iAM_Navy-Ryuu005

แกลอรี่ ภาพถ่าย พระอาทิตย์ขึ้น ดอยหัวหมด

แกลอรี่ ภาพถ่าย พระอาทิตย์ขึ้น ดอยหัวหมด

facebook104

แกลอรี่ ภาพถ่าย ตลาดแม่สอด

แกลอรี่ ภาพถ่าย ตลาดแม่สอด

บุญญาภรณ์ 098

แกลอรี่ ภาพถ่าย น้ำตกปะหละทะ

แกลอรี่ ภาพถ่าย น้ำตกปะหละทะ

บุญญาภรณ์ 094

แกลอรี่ ภาพถ่าย ถ้ำตะโค๊ะบิ

แกลอรี่ ภาพถ่าย ถ้ำตะโค๊ะบิ

บุญญาภรณ์ 088

แกลอรี่ ภาพถ่าย โบสถ์ไม้สักทอง

แกลอรี่ ภาพถ่าย โบสถ์ไม้สักทอง

บุญญาภรณ์ 046

แกลอรี่ ภาพถ่าย เส้นทางถนนลอยฟ้า

แกลอรี่ ภาพถ่าย เส้นทางถนนลอยฟ้า

บุญญาภรณ์ 060

แกลอรี่ ภาพถ่าย ดอยหัวหมด

แกลอรี่ ภาพถ่าย ดอยหัวหมด

บุญญาภรณ์ 082

แกลอรี่ ภาพถ่าย น้ำตกทีลอซู

แกลอรี่ ภาพถ่าย น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู

บุญญาภรณ์ 082

น้ำตกทีลอซู
เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ แต่เดิมชาวกะเหรี่ยงเรียกน้ำตกนี้ว่า น้ำตกทีลอชู ที่แปลว่าน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตฯ 1.5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจากลำน้ำห้วยกล้อท้อทั้งสายที่ไหลแผ่ปกคลุมพื้นที่หน้าผากว้างกว่า 500 เมตร ก่อนที่จะทะยานลงสู่หน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงกว่า 300 เมตร เสียงดังกึกก้องบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่จนชาวกะเหรี่ยงให้สมญานามว่า น้ำตกทีลอชู (น้ำตกใหญ่) รายล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์เป็นน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่และสวยที่สุดในเมืองไทย น้ำใสสะอาด ฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกสวยที่สุด การเดินเที่ยวชมน้ำตกแต่ละชั้นต้องเดินผ่านสายน้ำขึ้นไป จึงควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

การเดินทางท่องเที่ยวในฤดูฝน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางปิดเส้นทางเดินรถยนต์ เนื่องจากการสัญจรลำบาก และยังเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ออกหากินและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปน้ำตกทีลอซูในช่วงนี้ ควรติดต่อบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากการเดินทางเข้าได้ 2 เส้นทาง คือ ล่องเรือยางจากท่าทราย อำเภออุ้มผาง ไปตามลำน้ำแม่กลองใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือ เดินเท้าตามเส้นทางรถจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางเข้าในช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง
การล่องแพ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อผ่านบริษัททัวร์ที่จัดล่องแพในอำเภออุ้มผางได้โดย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ททท. สำนักงานตาก โทร. 0 5551 4341-3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร. 0 5557 7318

บุญญาภรณ์ 042
การเดินทางสู่น้ำตกทีลอซู ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อในช่วงเดือนตุลาคม จากบ้านสวนบุญญาภรณ์

 

บุญญาภรณ์ 098
น้ำตกปะหละทะ อันแสนสวยงาม โดยทีมงานถ่ายภาพของบ้านสวนบุญญาภรณ์

 

บุญญาภรณ์ 084
มอสที่ขึ้นเกาะโขดหิน ในช่วงตุลาคม หรือ ปลายฝน จะมีสีสันท้าทายให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพ ทีมงานบ้านสวนบุญญาภรณ์ จะพาไปเก็บทุกรายละเอียด

 

บุญญาภรณ์ 083
น้ำตกชั้นล่างๆ ของน้ำตกทีลอซู สามารถลงไปสัมผัสน้ำเย็นฉ่ำได้ ณ จุดนี้จะปลอดภัยสำหรับท่าน จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยสำหรับท่าน ด้วยบริการจากบ้านสวนบุญญาภรณ์

 

บุญญาภรณ์ 081
ลำน้ำที่ไหลจากน้ำตกทีลอซูชั้นล่างๆ จะมีสีเข้มในช่วงตุลาคม บ้านสวนบุญญาภรณ์ พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศเย็นฉ่ำ

 

บุญญาภรณ์ 079
ลำน้ำที่ไหลจากน้ำตกทีลอซูชั้นล่างๆ จะมีสีเข้มในช่วงตุลาคม บ้านสวนบุญญาภรณ์ พาท่านไปสัมผัสบรรยากาศเย็นฉ่ำ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นผืนป่าตะวันตกที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนอากาศจะหนาวและเย็นมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อ พ.ศ. 2532 สถานที่น่าสนใจภายในเขตฯ ได้แก่ น้ำตกทีลอซู คำว่า ทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกดำ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตรเกิดจากลำห้วยกล้อท้อลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชันมีน้ำไหลแรงตลอดปีความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ500เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆมีความสูงประมาณ 300 เมตรล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากติดอันดับ1ใน6ของโลกซึ่งการเดินทางไปชมน้ำตก แต่ละชั้นบางครั้งจะต้องเดินผ่านสายน้ำตกควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษการเดินทางรถยนต์จากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางสายอุ้มผางแม่สอดถึงหลักกิโลเมตรที่161 มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ถึงจังหวัดตาก รวมระยะทาง 410 เมตร โดยก่อนถึงตาก 7 กิโลเมตร ให้แยกเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 105 สายตาก-แม่สอด สู่อำเภอแม่สอดระยะทาง 88 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางหมายเลข 1090 สายแม่สอด-อุ้มผาง ระยะทาง 164 กิโลเมตร เข้าสู้อำเภออุ้มผางรวมระยะทาง 689 กิโลเมตร